Dlaczego limity ryczałtu się zmieniają?

Kluczem do zrozumienia tej zmiany są kursy walutowe. W Polsce wiele przepisów podatkowych odnosi się do waluty euro, chociaż w codziennym życiu najczęściej posługujemy się złotówkami.

W 2023 roku kurs euro wynosił około 4,60 zł, co stanowi spadek w porównaniu z poprzednim rokiem, kiedy to wynosił w przybliżeniu 4,82 zł. To oznacza jedno: limity ryczałtowe dla 2024 roku zostaną obniżone.

Reklama

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych [NOWE LIMITY]

W 2024 roku w Polsce czekają przedsiębiorców istotne zmiany w związku z ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Nowe limity stanowią wyzwanie, ale również szansę na bardziej efektywne zarządzanie finansami. Przedsiębiorcy muszą przygotować się na stosowanie ryczałtu przy przychodach do 9 218 200 zł oraz kwartalne opłacenia podatku w formie ryczałtu w wysokości 921 820 zł.

Jednocześnie, aby skorzystać z ulg podatkowych, warto zwrócić uwagę na limity określające status małego podatnika CIT i PIT, wynoszące 9 218 000 zł. To także rok, w którym brak obowiązku prowadzenia pełnej księgowości przewidziany jest do przychodów do 9 218 200 zł, a jednorazowa amortyzacja środków trwałych u małego podatnika wynosić będzie 230 000 zł. Poznaj zatem szczegóły i przygotuj swoją firmę na te zmiany, które mogą wpłynąć istotnie na Twoje finanse.

Zmiany w ryczałcie PIT, CIT i VAT w 2024 roku

Zmniejszenie limitów ryczałtu ma bezpośredni wpływ na opodatkowanie przedsiębiorców. By zachować status małego podatnika PIT lub CIT w 2024 roku, firma w 2023 roku nie może przekroczyć 9,218 mln zł przychodu. To korzystne dla przedsiębiorców, gdyż bycie małym podatnikiem w PIT niesie ze sobą pewne ulgi, takie jak możliwość rozliczania podatku kwartalnie oraz korzystanie z jednorazowej amortyzacji. Dla tych, którzy płacą CIT, dodatkową korzyścią jest możliwość opłacania CIT według stawki 9%.

Kwestia VAT również ulega zmianom. Mały podatnik VAT może rozliczać się kwartalnie, a nie miesięcznie oraz stosować rozliczenie kasowe zamiast memoriałowego. Mały podatnik VAT, który chce skorzystać z rozliczania kwartalnego i stosować metodę kasową, również musi mieć na uwadze nowy limit – 9,218 mln zł przychodu. Metoda kasowa jest korzystna dla wielu przedsiębiorców, ponieważ pozwala na spłacenie VAT dopiero po otrzymaniu płatności od klienta.

Podsumowanie

Nowe regulacje w zakresie ryczałtu ewidencjonowanego wprowadzają pewne zmiany dla przedsiębiorców w Polsce. Należy dokładnie przeanalizować, jak te zmiany wpłyną na prowadzenie działalności gospodarczej i dostosować się do nich, by uniknąć potencjalnych problemów podatkowych w przyszłości.