Wykaz firm jest jawny i znajduje się na gov.pl. Wspominane firmy to: SIG sp. z o.o., Basell Orlen Polyolefins sp. z o.o., Egger Biskupiec sp. z o.o., POLOmarket sp. z o.o., Philip Morris Polska Distribution sp. z o.o., Budimex SA.

Zgodnie z założeniami Ministerstwa Finansów Program Współdziałania dotyczy współpracy z Krajową Administracją Skarbową (KAS), opartej na wzajemnym zaufaniu i zrozumieniu oraz obustronnej transparentności.

- Założeniem programu jest wdrożenie u podatnika wewnętrznych procedur kontroli, gwarantujących maksymalną zgodność z przepisami prawa podatkowego, co pozwoli na ograniczenie kontroli ze strony organów podatkowych - mówi w rozmowie z MarketNews24 Agnieszka Ławnicka, Senior Associate, radca prawny, doradca podatkowy, Kancelaria Ożóg Tomczykowski. - Jest to rozwiązanie skierowane do największych podmiotów, których wartość przychodu w roku podatkowym przekroczyła 50 mln euro.

Podatnik objęty Programem Współdziałania może korzystać z szeregu ułatwień i korzyści organizacyjnych, m.in. w zakresie.:

Reklama
  • wyłączenia obowiązku raportowania schematów podatkowych (MDR),
  • wydłużenia lub skrócenia terminów do dokonania określonych czynności (np. przyśpieszony zwrot VAT),
  • zmniejszenia lub wyłączenia odsetek za zwłokę przy korekcie po audycie wstępnym lub monitorującym.

Co więcej, udział w programie będzie przesłanką uznania dobrej wiary podatnika przy orzekaniu o dodatkowym zobowiązaniu podatkowym.

Tak mało podmiotów przystąpiło do programu ponieważ wiąże się to z koniecznością spełnienia restrykcyjnych warunków, w zakresie Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów, Ramy Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego obejmują trzy poziomy zarządzania:

  • strategią podatkową, ładem podatkowym,
  • procesami funkcji podatkowej i kontroli ich przebiegu,
  • zarządzania kadrami, informacjami i danymi podatkowymi (w tym IT).

- Podpisanie umowy z szefem KAS poprzedzone jest szeregiem audytów, w tym audytem wstępnym realizowanym przez KAS oraz niezależnym audytem funkcji podatkowej, w ramach których badane są wszystkie obszary zarządzania ramami wewnętrznego nadzoru – wyjaśnia A.Ławnicka z Kancelarii Ożóg Tomczykowski. - Dopiero po wdrożeniu i zapewnieniu działania wszystkich procedur i otrzymaniu pozytywnej opinii, możliwe jest zawarcie umowy z szefem KAS.