W artykule omówimy, jakie warunki muszą być spełnione, aby uzyskać dofinansowanie na okulary lub soczewki kontaktowe, jak złożyć wniosek oraz jakie są kwoty refundacji.

Dofinansowanie okularów: Komu przysługuje?

Dofinansowanie do zakupu okularów lub soczewek kontaktowych przysługuje pracownikom, którzy podczas wykonywania swojej pracy spędzają co najmniej 4 godziny dziennie przed monitorem ekranowym. Warunkiem przyznania pieniędzy jest posiadanie zaświadczenia od lekarza medycyny pracy, które potwierdza konieczność stosowania okularów lub soczewek korygujących wzrok. Warunki otrzymania dofinansowania na soczewki są takie same jak w przypadku okularów.

Reklama

Podstawą prawną do przyznania dofinansowania jest art. 237 Kodeksu pracy oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 roku. Przepisy te zobowiązują pracodawcę do zapewnienia środków ochrony indywidualnej, w tym okularów korekcyjnych, jeżeli wyniki badań okulistycznych wykażą taką potrzebę. Należy przy tym pamiętać, że dofinansowanie przysługuje tylko pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenie lub umowy o dzieło nie są objęte tymi przepisami.

Dofinansowanie okularów: Ile wynosi?

Kwota dofinansowania zależy od regulaminu wewnętrznego firmy, jednak najczęściej wynosi od 200 zł do 300 zł. Nie ma ustawowo określonej minimalnej ani maksymalnej kwoty, co oznacza, że każdy pracodawca może ustalać własne zasady w tym zakresie.

Dofinansowanie okularów: Jak złożyć wniosek?

Proces wnioskowania o dofinansowanie jest stosunkowo prosty. Pierwszym krokiem jest przeprowadzenie badania lekarskiego przez lekarza medycyny pracy, który potwierdzi konieczność noszenia okularów. Następnie pracownik musi zakupić okulary lub soczewki i uzyskać fakturę za ten zakup. Kolejnym etapem jest wypełnienie wniosku o dofinansowanie zgodnie z procedurami obowiązującymi w miejscu pracy. Wniosek ten, wraz z zaświadczeniem lekarskim i fakturą, należy złożyć u pracodawcy. Po przedstawieniu wymaganych dokumentów pracodawca dokonuje wypłaty odpowiednich środków.

Dofinansowanie okularów: Jak często przysługuje?

Częstotliwość refundacji nie jest jednoznacznie określona w przepisach, dlatego pracodawcy regulują to wewnętrznymi przepisami. Najczęściej refundacja przysługuje raz na dwa do czterech lat, chyba że lekarz zaleci częstsze badania i konieczność wymiany okularów lub soczewek.