Oznacza to, że niemiecka gospodarka, mierzona produktem krajowym brutto (PKB), skurczy się w tym roku o 0,6 procent. „Niemcy znajdują się w kryzysie od ponad roku” – podkreśliły instytuty w czwartek w swoim wspólnym opracowaniu.

Jest zatem gorzej, niż się spodziewano – zauważa „Bild”. Powodem korekty wcześniejszych prognoz jest fakt, że „przemysł i konsumpcja prywatna ożywiają się wolniej, niż oczekiwaliśmy na wiosnę” – wyjaśnił Oliver Holtemoeller, wiceprezes Instytutu Badań Ekonomicznych Leibniza w Halle (IWH).

Produkcja ponownie zauważalnie spadła, a nastroje w firmach w ostatnim czasie uległy pogorszeniu – m.in. ze względu na niepewność sytuacji politycznej. „Płace wzrosły z powodu inflacji, ceny energii spadły, a eksporterzy częściowo przerzucili dalej wyższe koszty” – wyjaśnili eksperci.

Prognozy wzrostu niemieckiego PKB na 2024 rok

Reklama

Jeśli chodzi o recesję, to ekonomiści spodziewają się, że pogorszenie koniunktury będzie trwać jeszcze do końca roku. W nadchodzącym roku eksperci spodziewają się już umiarkowanego wzrostu gospodarczego o 1,3 proc. (o 0,2 punktu procentowego mniej, niż prognozowali wiosną).

Eksperci nie spodziewają się masowego wzrostu bezrobocia, spada także inflacja. Choć osłabiona gospodarka zaczęła wpływać już powoli na rynek pracy, instytuty spodziewają się jedynie „umiarkowanego wzrostu” bezrobocia do 2,6 mln osób w 2023 r., co odpowiadałoby stopie bezrobocia na poziomie 5,6 proc.

W 2024 roku liczba bezrobotnych prawdopodobnie nieznacznie się zmniejszy. Także sytuacja „na froncie cenowym” stopniowo się uspokaja. Oczekuje się, że w tym roku stopa inflacji będzie wysoka i wyniesie 6,1 proc., ale w przyszłym roku może spaść do 2,6 proc.

W przygotowaniu raportu uczestniczyli eksperci z instytutów ekonomicznych w Essen (RWI), Monachium (Ifo), Kilonii (IfW), Halle (IWH) oraz Berlinie (DIW).(PAP)