Najnowsze dane opublikowało National Center for Health Statistics. Większe spadki jeśli chodzi o oczekiwaną długość życia odnotowano w grupie mężczyzn, a także wśród czarnoskórych Amerykanów oraz osób pochodzenia latynoskiego.

Covid-19 był trzecią największą przyczyną śmierci w USA i odpowiadał za 10 proc. z 3,4 mln wszystkich zarejestrowanych zgonów. Odnotowano także duży wzrost zgonów z powodów innych niż Covid, co wynikało z ogólnych trudności w dostępie do leczenia w czasie pandemii koronawirusa.

Według opublikowanych danych, współczynnik zgonów z powodu chorób serca wzrósł o 4,1 proc., z powodu niezamierzonych urazów – o 16,8 proc., udarów – o 4,9 proc, choroby Alzheimera – o 8,7 proc., cukrzycy – o 14,8, a grypy i zapalenia płuc – o 5,7 proc.

Skorygowany ze względu na wiek roczny współczynnik zgonów dla całej populacji wzrósł aż o 16,8 proc. To największy skok od momentu, gdy takie dane są podawane.

Reklama