"W całym roku 2021 wzrost gospodarczy może okazać się wysoki i wynieść około 4,6%, a PKB osiągnie w ujęciu nominalnym 2545 mld zł (570 mld euro)" - czytamy w "Comiesięcznym przeglądzie Makroekonomicznym".

Obecnie KIG prognozuje, że dynamika wzrostu PKB sięgnie 11,1% r/r w II kw. br.

"W kwartale trzecim i czwartym wzrost będzie wyraźnie mniejszy - osiągając około 4% r/r. Powyższe wyniki będą odreagowaniem zmiennej bazy z ubiegłego roku" - czytamy dalej.

KIG wskazał, że w miesiącach letnich bezrobocie będzie spadać, a jesienią stopa bezrobocia wyniesie 6%, zaś liczna bezrobotnych - 1010 tys.

"Z końcem roku stopa bezrobocia wzrośnie do 6,1%, a liczba bezrobotnych wzrośnie do 1035 tys" - czytamy dalej.

Płace w sektorze przedsiębiorstw r/r (nominalnie) wzrosły o 9,2% r/r w maju, według KIG.

KIG oczekuje przyspieszenia tempa rocznego wskaźnika inflacji do 5% w maju i spowolnienia do 4,6% w czerwcu.

Według prognozy KIG, w maju br. produkcja przemysłowa zwiększyła się realnie o 29% r/r, produkcja budowlano-montażowa zmniejszyła się o 3% r/r, sprzedaż detaliczna wzrosła realnie r/r o 10,3%.

"Zadłużenie zagraniczne rośnie wolno. Stosunek zadłużenia zagranicznego do PKB (obecnie 57%) i eksportu towarów (obecnie 127%) spada. Aktualny stosunek zadłużenia zagranicznego do PKB i eksportu jest niski" - podała Izba.