Gospodarka/Stopy procentowe

06.11.2019, 14:45

Stopy procentowe bez zmian. Jest decyzja RPP

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) utrzymała stopy procentowe bez zmian, co oznacza, że główna stopa referencyjna wynosi nadal 1,5 proc., podał bank centralny. O godz. 16:00 odbędzie się konferencja prasowa RPP.

24.10.2019, 14:02

EBC pozostawił stopy bez zmian. Uzależnia zmiany stóp proc. od inflacji

Rada Prezesów EBC pozostawiła bez zmian podstawowe stopy procentowe - podano w komunikacie po posiedzeniu banku. EBC podał, że koszty kredytu pozostaną na obecnych lub niższych poziomach do czasu zbliżenia się inflacji w okolice celu. Bank potwierdził wznowienie QE w wys. 20 mld euro od 1 listopada.

23.10.2019, 05:46

Poziom stóp procentowych w Polsce a skłonność banków do ryzyka

Długi okres niskich stóp procentowych w Polsce skłania do rozważań nt. możliwego wpływu tego stanu rzeczy na skłonność banków do podejmowania ryzyka. Wyniki badania przeprowadzonego na znaczącej grupie banków komercyjnych sugerują występowanie jedynie relatywnie słabego kanału podejmowania ryzyka w odniesieniu do części portfela kredytowego banków.

09.10.2019, 13:12

MPiT: wzrost polskiego PKB będzie zbliżony do 4,5 proc.

Wzrost polskiego PKB w 2019 r. będzie zbliżony do 4,5 proc., czyli szybszy niż prognozuje Bank Światowy - ocenili w środę eksperci Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. BŚ szacuje tempo wzrostu polskiej gospodarki w tym roku na 4,3 proc.

02.10.2019, 12:55

RPP utrzymała stopy procentowe bez zmian

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) utrzymała stopy procentowe bez zmian, co oznacza, że główna stopa referencyjna wynosi nadal 1,5%, podał bank centralny. O godz. 16:00 odbędzie się konferencja prasowa RPP.

25.09.2019, 18:15

Założenia polityki pieniężnej: RPP utrzymała cel inflacyjny na 2020 r.

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podtrzymała w "Założeniach polityki pieniężnej na rok 2020" średniookresowy cel inflacyjny na poziomie 2,5% z przedziałem odchyleń o szerokości ±1 pkt proc., podał bank centralny. RPP powtórzyła także, że polityka pieniężna będzie prowadzona w taki sposób, aby sprzyjać utrzymaniu zrównoważonego wzrostu gospodarczego oraz stabilności systemu finansowego.

18.09.2019, 20:06

Fed obniżył główną stopę procentową

Federalny Komitet Otwartego Rynku (FOMC) postanowił obniżyć poziom głównej stopy procentowej do 1,75-2,5 proc. z 2-2,25 proc., poinformował Fed po posiedzeniu.

11.09.2019, 16:40

RPP utrzymała stopy procentowe bez zmian

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) utrzymała stopy procentowe bez zmian, co oznacza, że główna stopa referencyjna wynosi nadal 1,5%, podał bank centralny. Rada w komunikacie wskazała na wzrost niepewności dotyczącej skali i trwałości osłabienia koniunktury za granicą i jego wpływu na krajową aktywność gospodarczą.

05.09.2019, 06:10

Jackson Hole 10 lat po kryzysie finansowym

Dziesięć lat po kryzysie finansowym najważniejsze banki centralne mają trudne zadanie wspierania aktywności gospodarczej przy ograniczonym polu manewru w ramach polityki monetarnej. Jednocześnie starają się nie zwiększać niestabilności na rynku finansowym.

15.07.2019, 12:26

Ekspert: Inflacja rośnie, ale zmiany stóp procentowych nie będzie

Mimo że inflacja rośnie, nie należy się spodziewać zmian stóp procentowych przez RPP - oceniła Konfederacja Lewiatan, komentując dane GUS nt. inflacji. Organizacja dodała, że za wysoki wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych odpowiada głównie drożejąca żywność.

Tylko na forsal.pl

Infografiki, wykresy, mapy

Najnowsze galerie>>