Egzamin ósmoklasisty 2023: Na początek język polski. Arkusze i odpowiedzi u nas

Język polski to pierwszy z trzech przedmiotów, z których odbywa się egzamin ósmoklasisty 2023. W kolejnych dniach uczniowie przystąpią jeszcze do:

  • Egzaminu ósmoklasisty z matematyki – 24 maja, godz. 9.00
  • Egzaminu ósmoklasisty z języka obcego – 25 maja, godz. 9.00.
Reklama

Z wszystkich tych przedmiotów, łącznie z dzisiejszym, znajdziecie u nas arkusze CKE i proponowane odpowiedzi. Będziemy publikować je codziennie tuż po godz. 13.00.

Egzamin ósmoklasisty z polskiego na podstawie wymagań

Egzamin ósmoklasisty 2023 z języka polskiego odbywa się na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 lipca 2022 roku „w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024”.

Zgodnie z zasadami egzamin ósmoklasisty miał odbywać się według podstawy programowej kształcenia ogólnego dla klas I–VIII. Zmieniono to jednak ze względu na to, że w tym roku egzamin zdają roczniki, które przygotowywały się do niego w czasie pandemii koronawirusa i w dużej mierze uczyły się zdalnie.

Egzamin ósmoklasisty: Język polski. Co było trudne rok temu?

W zeszłym roku na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego największą trudność sprawiło uczniom m.in. zadanie z zakresu kształcenia językowego, sprawdzające umiejętność poprawnego używania znaków interpunkcyjnych. Dobrze natomiast zdający poradzili sobie z zadaniem, które sprawdzało umiejętność odbioru tekstu kultury, w szczególności wyszukiwania w tekście informacji wyrażonych wprost i pośrednio.

Ogólnie w zeszłym roku uczniowie uzyskali z egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego 60 proc. punktów możliwych do uzyskania. Dokładnie tak samo było też w 2021 roku.

Kiedy wyniki egzaminu ósmoklasisty 2023?

Kiedy uczniowie poznają wyniki egzaminu ósmoklasisty 2023? CKE opublikuje wyniki online i jednocześnie przekaże je szkołom 3 lipca. Natomiast 6 lipca do szkół trafią zaświadczenia. Tego samego dnia szkoły mają obwiązek wydać je ósmoklasistom.

Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu.

Egzamin ósmoklasisty 2023: Wyniki liczą się do rekrutacji do szkół średnich

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, ale nie można go nie zdać. Wystarczy do niego przystąpić, by go zaliczyć i tym samym ukończyć szkołę podstawową.

Dokładne wyniki egzaminu ósmoklasisty liczą się jednak przy rekrutacji do szkół średnich. Połowa punktów, która w niej decyduje, to właśnie rezultaty z egzaminu.