Komentarz pojawił się dwa dni po tym, gdy Komisja Europejska zaproponowała projekt przepisów, które umożliwiłyby wykorzystanie rozpoznawania twarzy do poszukiwania zaginionych dzieci lub przestępców oraz w przypadku ataków terrorystycznych - przypomina Reuters.

Projekt przepisów, które trzeba wynegocjować z krajami UE i Parlamentem Europejskim, to próba Komisji Europejskiej ustanowienia globalnych reguł dla sztucznej inteligencji, technologii zdominowanej przez Chiny i Stany Zjednoczone.

Europejski Inspektor Ochrony Danych przekazał, że żałuje, że Komisja nie uwzględniła jej wcześniejszego wezwania do wprowadzenia zakazu rozpoznawania twarzy w miejscach publicznych.

„Bardziej rygorystyczne podejście jest konieczne, biorąc pod uwagę, że zdalna identyfikacja biometryczna, w przypadku której sztuczna inteligencja może przyczynić się do bezprecedensowych zmian, stwarza niezwykle wysokie ryzyko głębokiej i niedemokratycznej ingerencji w życie prywatne osób” - podkreślono w oświadczeniu, cytowanym przez agencję Reutera.

„EIOD skoncentruje się w szczególności na ustaleniu precyzyjnych granic dla tych narzędzi i systemów, które mogą stanowić zagrożenie dla praw podstawowych w zakresie ochrony danych i prywatności” - dodał urząd.

Propozycje Komisji wywołały krytykę ze strony grup zajmujących się prawami obywatelskimi, zaniepokojonych lukami, które mogą pozwolić rządom na wykorzystywanie sztucznej inteligencji do ograniczania praw człowieka.