IGF (Internet Governance Forum - Światowe Forum Zarządzania Internetem) to coroczne międzynarodowe spotkanie z inicjatywy Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jest miejscem wymiany myśli i doświadczeń w zakresie zarządzania internetem.

W katowickim Międzynarodowym Centrum Kongresowym odbywa się 16. edycja szczytu, z tematem przewodnim „Internet United”. Jest to hasło-klucz uwzględniające ideę otwartego, wolnego i niepodzielonego internetu, w którym użytkownicy mogą cieszyć się swoimi prawami.

Reklama

„Odbywający się w dniach 6-10 grudnia Szczyt Cyfrowy ONZ – IGF 2021 w Katowicach, zgromadzi ponad 7 tys. innowatorów, prezesów dużych firm technologicznych, młodzieży, ministrów i parlamentarzystów w celu zwiększenia wysiłków na rzecz budowy otwartej, bezpiecznej i wolnej cyfrowej przyszłości dla wszystkich” – napisano w informacji.

"Pandemia COVID-19 podkreśliła zmieniającą nasze życie moc internetu" – zacytowano sekretarza generalnego ONZ António Guterresa. "Technologia cyfrowa przyczyniła się do ratowania życia, umożliwiając milionom ludzi bezpieczną pracę, naukę i kontakty towarzyskie w sieci. Ale pandemia powiększyła też przepaść cyfrową i odsłoniła mroczną stronę technologii: błyskawiczne rozprzestrzenianie się dezinformacji, manipulowanie zachowaniami ludzi i wiele więcej" – zastrzegł Guterres. "Możemy stawić czoła tym wyzwaniom tylko wspólnie, poprzez wzmocnioną współpracę" – ocenił.

„Potrzebujemy +zjednoczonego internetu+ i wspólnej odpowiedzi na zagadnienia dotyczące technologii cyfrowych, z jakimi mamy do czynienia w ostatnim czasie, zwłaszcza, że globalna pandemia przyspieszyła proces cyfryzacji w obszarach życia gospodarczego, politycznego i społecznego. Te ważne tematy są przedmiotem dyskusji podczas tegorocznego Szczytu Cyfrowego ONZ w Katowicach” – dodał, również cytowany, premier Mateusz Morawiecki.

Według Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU) w czasie pandemii Covid-19 globalna liczba użytkowników internetu wzrosła z 4,1 mld w 2019 r. do 4,9 mld w 2021 r. Zdalna edukacja, zdalna praca i zdalne usługi zdrowotne znalazły się w zasięgu wielu osób. Jednocześnie, ok. 2,9 mld ludzi, z których 96 proc. mieszka w krajach rozwijających się, pozostaje bez dostępu do internetu i jest narażona na ryzyko pozostania w tyle cyfrowej zmiany.

Organizatorzy szczytu wskazują, że zapewnienie powszechnego dostępu do otwartego, wolnego i bezpiecznego internetu stworzyłoby warunki do czerpania korzyści z cyfrowej przyszłości. Dla przykładu 230 mln "cyfrowych miejsc pracy" w Afryce Subsaharyjskiej do 2030 r. mogłoby wygenerować prawie 120 mld dolarów przychodu.

Rosnącemu użytkowaniu internetu towarzyszy wzrost liczby naruszeń danych. Brak odpowiedzialności w internecie sprawił, że stał się on narzędziem do rozprzestrzeniania się mowy nienawiści, ekstremizmu oraz dezinformacji na temat pandemii. Rośnie cyberprzestępczość: w 2019 r. odnotowano ponad 7 tys. naruszeń danych, co ujawniło ponad 15 miliardów zapisów.

Podczas gdy internet często stawał się jedynym sposobem na kontynuowanie edukacji lub zatrudnienia w czasie blokad związanych z Covid-19, cyberprzemoc i prześladowanie w sieci sprawiły, że stał się on wrogim środowiskiem dla wielu osób, zwłaszcza kobiet. Z danych Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej wynika np., że 44 proc. dzieci w Europie, które doznały cyberprzemocy przed pandemią zgłosiło, że nadużycia nasiliły się podczas lockdownu.

Podczas pięciu dni i ponad 250 sesji uczestnicy Szczytu Cyfrowego ONZ - IGF 2021 omówią działania mające na celu osiągnięcie włączenia gospodarczego i ochrony praw człowieka w internecie, powszechnego dostępu do sieci i efektywnej możliwości korzystania z niej. Będą poszukiwać rozwiązań dla zagadnień międzysektorowych dotyczących: klimatu, e-odpadów i środowiska, ochrony danych i konsumentów, współpracy cyfrowej oraz zaufania, bezpieczeństwa i stabilności.

Szczyt Cyfrowy odbywa się w formule hybrydowej, przy zapewnieniu możliwości partycypacji wszystkim uczestnikom. Jego wyniki mają być źródłem informacji i wskazówek przy tworzeniu aktów prawnych, programów i planów biznesowych rządów, parlamentów i zarządów firm.