W Polsce 48% pracowników zauważa zmiany związane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w miejscu pracy, 43%, pomimo trudnej do przewidzenia przyszłości, jest spokojnych o swoje stanowisko, zaś 33% nie ma obaw co do przyszłości w firmie, wynika z najnowszego raportu Manpower "Nastroje polskiego rynku pracy - perspektywa kandydatów".

Jak pokazuje badanie, 52% polskich pracowników nie zauważa w swojej branży zmian związanych z automatyzacją procesów i wykorzystaniem elementów AI, zaś 48% talentów odczuwających wpływ nowych technologii na pracę, w znacznej mierze obserwuje zmiany i bierze pod uwagę możliwość przebranżowienia w przyszłości. 25% z nich nie obawia się o swoje miejsce pracy, 15% nie podejmuje żadnych kroków ku zmianie, a 12% chce zmienić stanowisko lub branżę na bardziej przyszłościową w związku z rozwojem AI.

"Sztuczna inteligencja oraz automatyzacja mogą być pomocnym narzędziem w różnych zawodach i branżach, takich jak produkcja, obsługa klienta, czy analiza danych, a ich wdrożenie stworzy więcej przestrzeni na działania strategiczne oraz rozwój w określonym obszarze. Niemniej jednak należy podkreślić, że AI nie zastąpi pracowników" - powiedziała manager rekrutacji stałej w Manpower Marta Szymańska, cytowana w komunikacie.

Podkreśliła, że w wielu działaniach nadal będzie potrzebna ingerencja człowieka, szczególnie w zakresie interakcji z innymi, podejmowania decyzji etycznych, rozwiązywania bardziej skomplikowanych problemów wymagających empatii, kreatywności czy kontekstowego zrozumienia.

Reklama

"W obliczu tych zmian ważne jest, by zarówno pracownicy, jak i pracodawcy przyjęli elastyczną strategię. Czekanie na rewolucję jest ryzykowne, dlatego trzymanie ręki na pulsie, inwestowanie w rozwój nowych umiejętności czy przekwalifikowanie się, by pozostać konkurencyjnym na rynku pracy, jest lepszym rozwiązaniem. Gotowość do nauki, elastyczność oraz dostosowanie do zmian będą kluczowymi elementami przyszłego sukcesu zawodowego" - dodała Marta Szymańska.

"Rynek pracy mierzy się ze zjawiskiem dużego niedoboru talentów"

Jak pokazuje badanie Manpower, 43% polskich pracowników, pomimo trudnej do przewidzenia przyszłości, jest spokojnych o swoje stanowisko, a 33% nie ma obaw co do przyszłości w firmie. Z drugiej strony, 16% ankietowanych nie czuje się w organizacji tak dobrze jak dotychczas, natomiast na duże obawy związane ze stabilnością zatrudnienia wskazuje 8% zatrudnionych osób. Do głównych powodów niepokoju talentów należą brak umowy o pracę na czas nieokreślony, niepewność ze względu na brak realizacji celów oraz budżetów, a także brak bezpieczeństwa finansowego.

"Rynek pracy mierzy się ze zjawiskiem dużego niedoboru talentów, czyli trudnością w znalezieniu pracowników o poszukiwanych kompetencjach. Pracodawcy chcąc zapełnić tę lukę proponują między innymi programy upskillingowe i reskillingowe, ale także podejmują działania mające na celu zatrzymanie kadry" - powiedziała ekspertka rynku pracy i dyrektor ds. zatrudnienia stałego w Manpower Katarzyna Pączkowska.

Dodała, że powoduje to, iż duży odsetek uczestników badania mówi o stabilności zatrudnienia i nie zgłasza obaw związanych z utratą pracy. Z kolei 33% nie ma obaw co do przyszłości w firmie.

Co sprawia, że Polacy lubią swoją pracę?

Respondenci zostali zapytani o to, co sprawia, że lubią swoją pracę i okazało się, że pracownicy najbardziej cenią sobie w organizacjach ciekawy zakres obowiązków (51%), ludzi z którymi współpracują na co dzień (41%), możliwość rozwoju, uczestniczenia w kursach czy szkoleniach (34%), a także model pracy hybrydowej (32%). Istotna dla talentów jest również współpraca z szefem, który docenia ich pracę (29%).

Raport Manpower porusza też kwestię ESG. Dla talentów biorących udział w badaniu najważniejsza w tym obszarze jest dbałość o work-life balance pracowników (71%), ich rozwój (69%), a także aspekt społeczny, czyli podtrzymanie dobrych relacji z klientami, pracownikami oraz dostawcami (40%). Dla 34% talentów istotnym jest działanie przeciw dyskryminacji w miejscu pracy, a 23% wskazuje na aktywności związane z ochroną środowiska.