Jak podano w opublikowanym w czwartek raporcie, przygotowanym przez ManpowerGroup we współpracy z portalem pracy rocketjobs.pl, rok 2023 r. w branży budowlanej to czas dążenia do stabilizacji po wyzwaniach będących konsekwencją pandemii i wojny w Ukrainie. Wyzwanie dla sektora stanowiły kwestie finansowe związane z presją budżetową, stabilizującymi się cenami materiałów i surowców i wzrostem kosztów transportu, energii oraz prowadzenia działalności.

"Pomimo spowolnienia inwestycji, zapotrzebowanie na wyspecjalizowaną kadrę utrzymywało się na wysokim poziomie. Ten rok dla działów HR w branży będzie czasem wyzwań związanych z rotacją spowodowaną motywacją finansową, jak również odpływem inżynierów do innych sektorów. Wyzwaniem będzie też niedobór kadr" - uważa Olga Nowakiewicz z Manpower, cytowana w informacji. Jej zdaniem zmiana pokoleniowa wyznacza nowe trendy na rynku, dlatego jednym z kluczowych czynników sukcesu firm będzie umiejętność budowania zespołów i zarządzania kooperacją nawet czterech pokoleń.

Jak wskazała Nowakiewicz, utrzyma się wzrost zainteresowania specjalistami do prowadzenia inwestycji w zakresie energooszczędnych technologii, zielonej energii, a także specjalistów ESG (inicjatywy środowiskowe, społeczne i związane z ładem korporacyjnym - PAP). "Wciąż poszukiwani są kierownicy robót branżowych, zwłaszcza elektrycznych i sanitarnych, a także kierownicy kontraktów z doświadczeniem w nadzorze dużych inwestycji przemysłowych" - podała ekspertka. Zwróciła uwagę, że pracodawcy wzmacniają działy ofertowania i zatrudniają managerów do pozyskiwania kontraktów, a cyfryzacja i automatyzacja budownictwa powodują wzrost zainteresowania specjalistami z tego zakresu.

Dane zebrane w raporcie pokazały, że wynagrodzenia w branży utrzymują się na stabilnym poziomie, a najlepiej płatne stanowiska to dyrektor kontraktu, dyrektor handlowy, kierownik projektu i kierownik budowy. Coraz więcej kandydatów jest zainteresowanych pracą w modelu działalności gospodarczej, a w kontekście finansowym oczekują na co najmniej 10-15 proc. brutto więcej niż w ubiegłym roku.

Reklama

"Pracodawcy są otwarci na wykraczanie poza siatkę płacową, ale głównie w przypadku kluczowych stanowisk. Rosną oczekiwania wobec nowych pracowników. Coraz częściej oprócz kompetencji technicznych, wymagane są umiejętności miękkie, takie jak krytyczne myślenie, umiejętność zarządzania zespołem i koordynacji działań" – poinformowała Nowakiewicz.

W raporcie podano, że w ubiegłym roku sektor nieruchomości doświadczył kilku zmian na poziomie zarządczym. Rynek mieszkaniowy był rozgrzany do czerwoności, a wprowadzenie kredytu 2 proc. spowodowało jego dalsze ożywienie. "Sytuacja rynkowa, mająca swój początek w gospodarczym spowolnieniu, odcisnęła piętno na zapotrzebowaniu na nowych pracowników. Spółki posiadające wewnętrzny HR częściej zatrudniały pracowników z wewnętrznych poleceń, a wiele wakatów nie było przedmiotem zewnętrznych rekrutacji. System i wielkość wynagrodzeń nie uległy zmianie, a proponowane stawki pozostały na niezmienionym poziomie lub były nawet niższe niż we wcześniejszych latach" - zwrócił uwagę Grzegorz Kózka z Manpower.

W jego opinii w najbliższym czasie branża będzie poszukiwać ekspertów powiązanych z ESG. Największą popularnością cieszyć się będą fachowcy mogący udzielić wsparcia w tzw. tematach zielonych, związanych z poziomem emisyjności dwutlenku węgla czy procesem dekarbonizacji, gdyż jest to mocno związane z globalnymi trendami. Poszukiwani będą również skuteczni eksperci zajmujący się komercjalizacją - dodał.