Z informacji zawartych na stronie MRPiPS wynika, że wszystkie osoby urodzone po 31 grudnia 1948 roku podlegają pod nowy system emerytalny. Oznacza to, że kwota wypłacanej co miesiąc emerytury zależy głównie od wielkości kapitału „zgromadzonego” na indywidualnym koncie emerytalnym w ZUS.

Od kiedy na emeryturę?

Nominalnie na emeryturę mogą przejść kobiety, które ukończyły 60 rok życia i mężczyźni po ukończeniu 65 lat. Jednak osoby urodzone po 31 grudnia 1948 roku, a przed 1 stycznia 1969 roku mogą starać się o przyznanie wcześniejszej emerytury z tytułu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Trzeba jednak spełnić pewne warunki. Osoba starająca się o wcześniejszą emeryturę musi:

Reklama

- osiągnąć wiek emerytalny, który jest różny w zależności od płci oraz rodzaju pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, (szczegółowe dane na ten temat można znaleźć na stronie ZUS),

- ma 20 lat (kobieta) lub 25 lat (mężczyzna) stażu (czyli okresów składkowych i nieskładkowych) i może to potwierdzić odpowiednimi dokumentami,

- nie jest członkiem otwartego funduszu emerytalnego (OFE) albo za pośrednictwem ZUS złożyła wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na swoim rachunku w OFE na dochody budżetu państwa.

Rodzaje wcześniejszych emerytur

Emerytura górnicza

Najbardziej znanym rodzajem wcześniejszych emerytur są emerytury górnicze. Przysługują one osobom, które nie przystąpiły do OFE lub złoży wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w OFE za pośrednictwem ZUS na dochody budżetu państwa oraz przed 1 stycznia 2009 r.:

- ukończyła 55 lat i udowodniła okres pracy górniczej wynoszący, łącznie z okresami pracy równorzędnej i okresami zaliczanymi do pracy górniczej, co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, w tym co najmniej 5 lat pracy górniczej,

- ukończyła 50 lat i udowodniła okres pracy górniczej wynoszący, łącznie z okresami pracy równorzędnej i okresami zaliczanymi do pracy górniczej, co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, w tym co najmniej 15 lat pracy górniczej,

- bez względu na wiek i zajmowane stanowisko, osoby, które wykonywały pracę górniczą pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 25 lat.

Emerytura nauczycielska

Kolejną grupą zawodową, której przysługuje wcześniejsza emerytura to nauczyciele. Przysługuje ona nauczycielowi urodzonemu po dniu 31 grudnia 1948 r. a przed dniem 1 stycznia 1969 r., który nie ukończył wieku 60 lat – kobieta i 65 lat – mężczyzna i do dnia 31 grudnia 2008 r. udowodnił

- albo 30 lat okresów składkowych i nieskładkowych, w tym 20 lat pracy nauczycielskiej wykonywanej co najmniej w połowie obowiązującego wymiaru zajęć

- albo 25 lat okresów składkowych i nieskładkowych, w tym 20 lat pracy nauczycielskiej wykonywanej co najmniej w połowie obowiązującego wymiaru zajęć w szkolnictwie specjalnym, adodatkowo rozwiązał na swój wniosek stosunek pracy lub stosunek pracy zostanie rozwiązany m.in. z powodu całkowitej lub częściowej likwidacji szkoły albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć.

Emerytura dla tej grupy nauczycieli będzie obliczona na dotychczasowych zasadach.

Twórcy i artyści

Z dobrodziejstwa wcześniejszej emerytury mogą również skorzystać również twórcy i artyści. Wystarczy, że ,iż na dzień 1 stycznia 1999 roku spełnili warunki dotyczące okresu zatrudnienia i działalności twórczej lub artystycznej a dodatkowo osiągnęli wiek emerytalny odpowiedni dla danego rodzaju działalności twórczej lub artystycznej wynoszący dla:

- tancerza, akrobaty, gimnastyka, ekwilibrysty, kaskadera - 40 lat dla kobiet i 45 lat dla mężczyzn

- solisty wokalisty, muzyka grającego na instrumentach dętych, tresera zwierząt drapieżnych - 45 lat dla kobiet i 50 lat dla mężczyzn

- artysty chóru, żonglera, komika cyrkowego, aktora teatru lalek - 50 lat dla kobiet i 55 lat dla mężczyzn

- aktorki, dyrygentki - 55 lat

- muzyka grającego na instrumentach smyczkowych, perkusyjnych oraz klawiszowych, operatora obrazu filmowego, fotografika - 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn

- ponadto udowodniła okres zatrudnienia co najmniej 20 lat dla kobiety i 25 lat dla mężczyzny oraz udowodniła co najmniej 15 lat działalności twórczej lub artystycznej, nie przystąpiła do OFE lub złożyła wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w OFE za pośrednictwem ZUS na dochody budżetu państwa.