Różnice w poziomie zatrudnienia między matkami a kobietami bezdzietnymi oraz mężczyznami

Analizując dane Eurostatu i pochodzące z badań własnych, ekonomiści PIE zauważyli, że poziom zatrudnienia kobiet w wieku 25-49, które są matkami, jest niższy niż mężczyzn oraz kobiet bezdzietnych. Wskaźnik zatrudnienia kobiet bezdzietnych wyniósł w Polsce 78,8 proc., matek jednego dziecka - 77,5 proc. , a 73,1 proc. wśród matek dwójki dzieci. Według PIE, największa różnica pojawia się w przypadku trójki dzieci - odsetek pracujących matek wynosi tylko 59,0 proc. Pod tym względem - jak napisali - "Polska jest raczej typowym krajem na tle UniiEuropejskiej", co wynika z podobnych w całej UE wartości.

Wpływ stereotypów i ograniczeń na decyzję o zatrudnieniu matek

Reklama

Dodali też, że decyzje o podjęciu aktywności zawodowej przez matki nie wynikają wyłącznie z preferencji par posiadających dzieci, ale m.in. z trudności, jakie kobiety i mężczyźni napotykają przy próbach wychodzenia ze stereotypowych ról. Dodali, że decyzja o specjalizacji między rodzicami, czyli kobiet w opiece nad dziećmi, a mężczyzn w obszarze zawodowym bywa najlepszą strategią przy pojawiających się ograniczeniach, choć - jak zaznaczyli - "nie jest optymalna w szerszym ujęciu".

Zależność wskaźnika zatrudnienia kobiet od wieku dzieci

Z analizy wynika, że wskaźnik zatrudnienia kobiet zależy też od wieku ich dzieci. Wśród matek maluchów poniżej 6 lat wyniósł on w Polsce 67,4 proc., czyli o ponad 10 pkt. proc. mniej niż wśród kobiet bezdzietnych. Jeżeli chodzi o grupę matek z dziećmi w wieku 6-11 lat, to wskaźnik zatrudnienia w Polsce wynosi 77 proc. a z dziećmi powyżej 12 lat - 81,1 proc. Dla porównania, w UE odsetek aktywnych matek dzieci do 6 lat wynosi 75,5 proc., w wieku 6-11 jest to 77 proc., natomiast powyżej 12 lat - 79,4 proc.

W opracowaniu zauważono, że odsetek pracujących mężczyzn w wieku 25-49 lat wahał się w przedziale 84-87 proc., bez względu na liczbę dzieci i ich wiek.

Potencjał wzrostu zatrudnienia kobiet w kontekście starzenia się społeczeństwa

Według autorów publikacji, zwiększenie poziomu zatrudnienia kobiet mogłoby być korzystne nie tylko z perspektywy indywidualnej, ale także gospodarczej. "Ma to szczególne znaczenie w kontekście starzenia się ludności. Wzrost zatrudnienia kobiet mógłby niwelować rosnące deficyty pracowników, ponieważ osób w wieku produkcyjnym będzie coraz mniej" - podsumowali ekonomiści PIE.

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank ekonomiczny. (PAP)

autorka: Ewa Wesołowska