Niedoszacowanie liczby zgłoszonych zgonów z powodu COVID-19 znalazło się w centrum uwagi w Indiach. Praktyki zgłaszania przypadków śmiertelnych przez samorządy w tym kraju zostały poddane wnikliwej analizie. Niedawno opublikowany raport University of Washington sugeruje, że chociaż problem w Indiach jest poważny, nie jest to jedyny kraj, który boryka się ze znaczącym zaniżaniem liczby zgonów z powodu COVID-19.

University of Washington Institute for Health Metrics and Evaluation szacuje, że całkowita liczba zgonów z powodu COVID-19 w Indiach jest prawie trzykrotnie wyższa niż oficjalnie zgłoszono.

Oto przykład na potwierdzenie rozbieżności między oficjalnymi komunikatami a rzeczywistą. 16 kwietnia Hindusi policzyli prawie 700 ciał skremowanych lub pochowanych zgodnie z protokołami COVID-19 w zaledwie siedmiu miastach, podczas gdy oficjalne obliczenia na ten dzień wyniosły zaledwie 78 zgonów z powodu COVID w całym stanie. The Times of India zebrał lokalne raporty z różnych części kraju udowadniając, że rzeczywiste liczby ofiar są od czterech do 24 razy wyższe, niż podawały oficjalne raporty.

Reklama

Podobna sytuacja jest w Meksyku, w którym szacuje się, że jest około 180 procent dodatkowych niezgłoszonych zgonów. Z kolei w Rosji rzeczywista liczba ofiar śmiertelnych jest według szacunków prawie 5,5 razy większa niż zgłoszona.

Spośród państw najbardziej dotkniętych pandemią najlepiej z raportowaniem przypadków śmiertelnych radziły sobie Brazylia i Stany Zjednoczone. W tych dwóch krajach szacowane rzeczywiste zgony były o około 50 procent wyższe niż zgłoszone przypadki śmiertelne.

Szacuje się, że na całym świecie faktyczne zgony spowodowane koronawirusem przekraczają zgłoszone przypadki o 113 procent.

Naukowcy stwierdzili, że zaniżanie danych wynikało z braku badań w przypadku zgonów, które miały miejsce poza szpitalami, zwłaszcza w krajach z brakiem dostępu do usług zdrowotnych. Wpływ na zaniżone statystyk może też mieć słaby systemy raportowania – uważają naukowcy.

ikona lupy />
Szacowana i oficjalna liczba zgonów z powodu Covid-19 / statista.com