„Piotr Wielki prowadził wielką wojnę północną przez 21 lat. […] Niczego im nie zabrał, wrócił [to, co rosyjskie]” – powiedział Putin po zwiedzeniu wystawy z okazji 350. urodzin XVIII-wiecznego wodza. „Wygląda na to, że na nas spadło także oddanie [tego, co jest rosyjskie i wzmocnienie [kraju]” – dodał w komentarzach telewizyjnych.

Putin wcześniej forsował narrację, że inwazja Rosji na Ukrainę była „specjalną operacją wojskową” mającą na celu obalenie rządu, który uważał za zagrożenie ze względu na chęć przystąpienia do NATO. Jego ostatnie komentarze sugerują, że wojna dotyczy również rozszerzenia terytorium Rosji.

Komentarze Putina pojawiły się 106. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Według Biura Praw Człowieka ONZ (OHCHR) od początku wojny zginęło 4000 osób, w tym prawie 200 dzieci, choć uważa się, że prawdziwa liczba ofiar jest znacznie wyższa. Putin wielokrotnie próbował podważyć pozycję Ukrainy jako państwa, twierdząc, że nie ma ona prawdziwej tożsamości narodowej. W ten sposób chciał delegitymizować jej rząd i usprawiedliwić inwazję.

Mapa statista.com pokazuje, jak daleko rozciągało się Imperium Rosyjskie w 1914 roku, z dzisiejszymi państwami: Ukrainą, Białorusią, Finlandią, Gruzją, Mołdawią, Kazachstanem, Kirgistanem, Tadżykistanem, Turkmenistanem, Uzbekistanem, Estonią, Łotwą i Litwą. Należały do niej także części terenów Polski (w tym Warszawa) i dzisiejszej Turcji. Granice Imperium Rosyjskiego pokazane na infografice oparte są na grafice z niemieckiego „Großen Historischen Weltatlas”, która przedstawia polityczną mapę świata około 1914 roku.

Reklama