Zgony związane z działalnością terrorystów w 2022 roku zarejestrowano w 42 krajach. Dla porównania w 121 krajach uwzględnionych w raporcie nie odnotowało żadnych ofiar śmiertelnych. To najwyższy wynik od 2007 roku.

Jak jednak zauważono w raporcie: „Terroryzm jest zjawiskiem dynamicznym i chociaż ogólna zmiana (liczby incydentów – red.) w ciągu ostatnich trzech lat była minimalna, to jednak w tym okresie nastąpiły gwałtowne wzrosty i spadki (ataków -red.) terrorystycznych w wielu krajach, zwłaszcza w Nigrze, Mjanmie i Iraku. "

Dane zamieszczone na infografice pochodzą z raportu Instytutu Gospodarki i Pokoju „ Global Terrorism Index 2023 ”. Przedstawia ona, jak terroryzm wpływa obecnie na świat. Afganistan jest najbardziej narażonym na ataki terrorystyczne krajem na świecie. Najbardziej śmiercionośną grupą terrorystyczną w ubiegłym roku było Państwo Islamskie (IS), z 1045 przypisanymi ofiarami śmiertelnymi i 644 osobami rannymi w 410 zarejestrowanych atakach.