Jeśli chodzi o podział na wyborców konkretnych partii, jedynie zdecydowana większość wśród zwolenników AfD (81 proc.) odrzuca zwiększenie dostaw broni i amunicji dla Ukrainy. Na wsparciu militarnym dla Kijowa najbardziej zależy wyborcom obecnej koalicji rządzącej: Zielonym (90 proc.), FDP (86 proc.) i SPD (80 proc.). Popiera to też znaczna większość chadeckich partii CDU/CSU (69 proc.).

Zdania są raczej podzielone w kwestii, czy Ukraina powinna oddać terytoria okupowane przez Rosję, jeśli może to zakończyć wojnę. Popiera to 43 proc. niemieckich respondentów, 44 proc. uważa, że ​​Ukraina powinna w dalszym ciągu walczyć o wyzwolenie tych terenów. 46 proc. Niemców obawia się, że Rosja zaatakuje inne kraje. 45 proc. zakłada, że ​​wojna ograniczy się do Ukrainy.

50 proc. uważa, że ​​Zachód może wykorzystać siłę militarną, aby przekonać Rosję do mniej agresywnych działań, w tym większość zwolenników SPD, CDU/CSU, Zielonych i FDP. Za bardziej skuteczne uważa ustępstwa polityczne wobec Rosji - łącznie 35 proc., w tym większość zwolenników AfD. Różnicę widać też w ujęciu na wschód i zachód kraju – tylko co trzeci mieszkaniec byłej NRD popiera twardszą politykę wobec Rosji, za ustępstwami politycznymi opowiada się tam 49 proc. ankietowanych. Na zachodzie Niemiec jest to 31 proc.

Za zwiększeniem wydatków na Bundeswehrę i obronność opowiada się 72 proc. ankietowanych, nawet jeśli oznacza to konieczność oszczędności w innych obszarach. Przeciwnego zdania jest 23 proc. respondentów. W kwietniu 2023 r. zgoda na zwiększenie nakładów na wojsko była jeszcze niższa i wyniosła 59 proc. wobec 34 proc. przeciwko. Zdecydowana większość uważa za bardzo ważną (59 proc.) lub ważną (32 proc.) kwestię, że Niemcy mogą bronić się wraz ze swoimi europejskimi sojusznikami nawet bez udziału Stanów Zjednoczonych. Tylko dla 9 proc. nie jest to aż tak ważne lub jest w ogóle nieważne.

Reklama

Gdyby w najbliższą niedzielę rzeczywiście odbyły się wybory federalne, SPD uzyskałaby 15 proc. poparcia, CDU do 30 proc., a Zieloni 14 proc. FDP ma poparcie na poziomie 4 proc., a AfD na 19 proc. (oba bez zmian). Teoretycznie dawałoby to możliwość stworzenia koalicji rządzącej w różnych konfiguracjach, ale biorąc pod uwagę, że za Odrą panuje konsensus o niewchodzeniu we współpracę polityczną z AfD, jedynymi realistycznymi politycznie scenariuszami na utworzenie koalicji rządzącej zgodnie z obecnym poparciem dla partii jest powrót tzw. Wielkiej Koalicji CDU/CSU i SPD lub koalicja CDU/CSU i Zielonych.