Zmiana przepisów ustawy o transporcie drogowym (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2201 ze zm.) to odpowiedź na wzrost liczby gwałtów czy napaści na tle seksualnym na pasażerki korzystające z tzw. przewozu osób. Przed 2015 r. problem w zasadzie nie istniał. W latach 2016–2022 liczba postępowań prowadzonych przez prokuratury w całym kraju wynosiła prawie 70, z czego tylko w ubiegłym roku zarejestrowano 32 przypadki. Dlatego nowelizacja wymusza na pośrednikach w przewozach osób skuteczniejszą weryfikację tych, którzy wykonują tego typu przewozy. Zarówno w zakresie ich tożsamości, dokumentów potwierdzających uprawnienia do kierowania, jak i zaświadczenia o niekaralności.

Cały tekst w czwartkowym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej i E-DGP