"Europejska federacja leasingowa Leaseurope, opierając się o dane krajowych stowarzyszeń podała, że w 2020r. całkowita wartość nowych umów leasingowych zawartych w Europie, wyniosła 351,9 mld euro i była niższa o 14,2 proc. r/r. Całkowity portfel aktywnych umów leasingowych pozostawał względnie stabilny" - czytamy.

ZPL przypomniał, że na koniec ubiegłego roku większość krajowych rynków leasingu komunikowało ujemne dynamiki, a 3/4 krajów odnotowało dwucyfrowe spadki w porównaniu z 2019 r. Dodano, że największe, bo ponad 20 proc. spadki wartości nowych kontraktów pokazały kraje bałtyckie, Chorwacja, Portugalia, Hiszpania i Maroko, a jedynymi krajami, które wykazały wzrosty w Europie były Ukraina, Turcja i Grecja. Dodano, że polski rynek leasingu, którego dane do Leaseurope raportuje Związek Polskiego Leasingu, na koniec 2020 r. przy dynamice -10,1 proc. r/r zajmował 6. pozycję w Europie.

Jak dodano w informacji, w 2020 r. spowolnienie było widoczne we wszystkich głównych kategoriach aktywów finansowych przez uczestników europejskiego rynku leasingu. Jednak - jak ocenia organizacja branżowa - to spadki w finansowaniu sektora motoryzacyjnego miały największy wpływ na działalność europejskich leasingodawców.

"Wartość nowych kontraktów w obszarze leasingu samochodów osobowych zmalała o 14,1 proc., a pojazdów dostawczych o 16,2 proc. Ucierpiały również inne kluczowe segmenty rynku, takie jak maszyny i urządzenia przemysłowe oraz komputery i maszyny biurowe, których dynamiki zmniejszyły się odpowiednio o 7,9 proc i 9,7 proc. Leasing nieruchomości w 2020 r. odnotował wynik niższy o 23,2 proc." - podał Związek i dodał, że ta sytuacja zmieniła się w pierwszej połowie 2021 r., kiedy ożywienie było widoczne na większości europejskich rynków leasingu – w tym na rynku krajowym.

Związek poinformował, że w połowie roku dynamika polskiego rynku wyniosła 36,2 proc. r/r, przy łącznej wartości finansowania udzielonego przez branżę na poziomie 40,5 mld zł (tj. 8,9 mld euro). Dodał, że najnowsze dane Leaseurope za pierwsze półrocze 2021 r. pokazują silne odbicie europejskiego rynku leasingu, na co wpływ - jak ocenił ZPL - miała m.in. niska baza z poprzedniego roku, kiedy na wyniki firm mocno oddziaływała pandemia COVID-19.

"W bieżącym roku wartość europejskiego rynku leasingu wyniosła 152,9 mld euro, czyli o 32,1 proc. więcej niż w pierwszej połowie 2020 r. Finansowanie pojazdów i sprzętu zyskało odpowiednio 39,4 proc. i 24,7 proc. r/r. Podobnie było w przypadku leasingu nieruchomości (7,8 proc. r/r)" - napisał ZPL.

„Po trudnym 2020 r., optymistyczne wyniki Leaseurope z pierwszego półrocza wskazują na to, że działalność leasingowa rozwija się równolegle z europejską gospodarką. W obliczu trudności wynikających z zakłóceń łańcuchów dostaw, dotykających różnych sektorów przemysłu, wzrostu wstrzymywanej konsumpcji i rosnących kosztów energii, które wywierają presję na wzrosty cen, ekonomiści oczekują dalszego ożywienia gospodarczego w pozostałej części roku. Zgodnie z prognozą gospodarczą Komisji Europejskiej inwestycje powinny wzmocnić się za sprawą korzystnych perspektyw dla popytu krajowego i zewnętrznego, a także realizacji planów naprawy gospodarczej w całej Europie. Inwestycje biznesowe napędzają popyt na finansowanie aktywów, co daje wyraźnie podstawy do optymizmu dla branży leasingowej” - powiedział cytowany w informacji wiceprzewodniczący Rady ZPL, Prezes Millennium Leasing, członek Rady Dyrektorów Leaseurope Marcin Balicki.