Była to jedyna oferta, jaka wpłynęła w postępowaniu, w którym 90 proc. wagi kryteriów przyznano za cenę, a 10 proc. za okres gwarancji i rękojmi

Ofertę na dostawę ośmiu specjalnych wagonów osobowych do przewozu wojska poznańska firma złożyła w grudniu ub.r. Było to kolejne postępowanie; poprzednie, ogłoszone w listopadzie 2017 r., zostało unieważnione w czerwcu 2018 r. z powodu braku ofert.

PKP Intercity planują zamówić sześć wagonów bezprzedziałowych, specjalnych, drugiej klasy, do przewozu żołnierzy, a także dwa wagony specjalne, z przedziałami drugiej klasy, do przewozu konwoju.

Spółka zamierzała przeznaczyć na realizację zamówienia 82,5 mln zł brutto. Wartość oferty złożonej przez firmę H.Cegielski wyniosła 104,7 mln zł brutto.

Wagony mają służyć do transportu łącznie ok. 500 ludzi z bronią i wyposażeniem. W wagonach bezprzedziałowych mają się znaleźć: przedział dowódcy, przedział narad i szafka na broń. Wagony mają też mieć sprzęt audiowizualny i niezależne zasilanie.

Wagony mają spełniać wymagania dotyczące eksploatacji na terenie Polski, Czech, Słowacji, Węgier i Rumunii.