Z danych przekazanych przez UTK wynika, że w pierwszej połowie 2023 r. najwięcej pasażerów obsłużyła kolej w Niemczech (1 mld 287,5 mln). To ponad jedna trzecia wszystkich pasażerów spośród analizowanej grupy państw. Na drugim miejscu znalazła się Francja z 503,3 mln pasażerów, na trzecim Włochy z 399 mln pasażerów, a w dalszej kolejności Hiszpania (325,6 mln) i Szwajcaria (243,8 mln). Na szóstej pozycji znalazła się Polska, gdzie w pierwszej połowie 2023 r. z kolei skorzystało 181,6 mln pasażerów.

Polska: Wzrost liczby pasażerów o 14,9 proc.

Dodano, że ponad 181,6 mln przewiezionych pasażerów kolei w Polsce w pierwszym półroczu 2023 r. oznacza wzrost liczby pasażerów o 14,9 proc. w porównaniu z miesiącami styczeń-czerwiec 2022 r., podczas gdy średnia wzrostu w tym okresie dla analizowanych krajów wyniosła 13proc., a w przypadku Niemiec wzrost liczby pasażerów rok do roku wyniósł 14,3 proc.

Reklama

Z raportu UTK wynika, że najwyższy procentowy wzrost liczby pasażerów w półroczu 2023 r., wobec analogicznego okresu rok wcześniej, odnotowała kolej w Chorwacji, gdzie liczba pasażerów wzrosła o 37,8 proc. W pierwszym półroczu 2023 r. kolej obsłużyła w tym kraju 12,2 mln pasażerów.

Według raportu, dane z Estonii sugerują, że wpływ darmowego transportu na zrównoważony rozwój może nie przynieść oczekiwanych rezultatów. Od 2013 r. mieszkańcy Tallina mogli korzystać z bezpłatnego transportu publicznego obejmującego niektóre pociągi śródmiejskie. W okresie pierwszego półrocza w latach 2020-2023 w Estonii średnia dynamika wzrostu pasażerów kolei rok do roku wyniosła 12,3 proc. – to drugi najsłabszy wynik, po Bułgarii, gdzie wzrost sięgnął 10,2 proc., na tle analizowanych krajów.

W Grecji i Francji liczba pasażerów spadła

Wskazano, że w przypadku dwóch krajów – Grecji i Francji – w pierwszym półroczu 2023 r. liczba pasażerów kolei była niższa odpowiednio o 10,7 proc. i 9,9 proc. w porównaniu z pierwszą połową 2022 r.

Z danych wynika, że w pierwszym półroczu 2023 r. z usług kolei pasażerskich najczęściej korzystał mieszkaniec Szwajcarii – średnio 27,7 razy. Dla statystycznego rezydenta Luksemburga wartość ta wyniosła prawie 21, natomiast w przypadku Danii było to 16,8. Niemcy z najwyższym udziałem pod względem liczby pasażerów, uzyskały wskaźnik wykorzystania kolei na poziomie 15,3 przejazdów na 1 mieszkańca. Wskaźnik powyżej średniej europejskiej (7,4) odnotowała Holandia (10), Portugalia (8,9), Węgry (8,7) i Czechy (8,2).Przeciętny obywatel naszego kraju w ciągu sześciu pierwszych miesięcy 2023 r. skorzystał z transportu kolejowego prawie 5 razy – czyli poniżej średniej europejskiej.

UTK zwraca uwagę, że wartości wskaźnika wykorzystania kolei w krajach europejskich za pierwsze półrocze w 2023 r. wskazują, że w podziale na poszczególne regiony Europy utrzymują się znaczne dysproporcje. Na 26 analizowanych krajów wartością parametru powyżej średniej europejskiej (7,4) może poszczycić się jedynie osiem państw (Szwajcaria, Luksemburg, Dania, Niemcy, Holandia, Portugalia, Węgry i Czechy). Pokazuje to, że potencjał wykorzystania kolei w transporcie osób w większości krajów europejskich, w tym w Polsce, jest jeszcze znaczny.

autor: Łukasz Pawłowski