"Postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych w obszarze LCS Konin – odcinek Barłogi – Swarzędz jest realizowane w ramach projektu pn. 'Prace na linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa - Poznań - pozostałe roboty, odcinek Sochaczew-Swarzędz", w ramach unijnego instrumentu finansowego Connecting Europe Facility (CEF)'" - czytamy w komunikacie.

Termin realizacji prac budowlanych wskazany w złożonej ofercie został określony na 41 miesięcy od daty rozpoczęcia, czyli dnia zawarcia umowy, podano także.

"Kryterium wyboru oferty w przetargu stanowią całkowita cena brutto (waga 80%), termin realizacji prac budowlanych (waga 10%) oraz okres gwarancji (waga 10%)" - czytamy w komunikacie.

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w lipcu 2014 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 238 mln zł mln zł w 2015 roku.

(ISBnews)