"Maciej Wieczorek pełniący funkcję prezesa zarządu spółki złożył rezygnację z pełnionej funkcji oraz ze składu zarządu. Powodem rezygnacji jest zakończenie etapu rozwoju spółki, którego zwieńczeniem było podpisanie umowy partneringowej dla MabionCD20 na UE i kraje bałkańskie oraz liczne inne obowiązki zawodowe" – czytamy w komunikacie.

Maciej Wieczorek będzie nadal uczestniczył w strategicznych decyzjach spółki, a podczas najbliższego walnego zgromadzenia spółki zostanie zgłoszony do pełnienia funkcji w radzie nadzorczej. Obejmie również kierownictwo Scientific&Advisory Board spółki - organu towarzyszącego radzie nadzorczej złożonego z osób z osiągnięciami naukowymi w obszarze działania Mabionu, który będzie nakreślać strategiczne kierunki rozwoju portfela i wykorzystania technologii w najbliższych latach, podano również.

"Artur Chabowski będzie odpowiedzialny za kolejny etap rozwoju spółki i dokona przeglądu potencjalnych opcji strategicznych wspierających dalszy rozwój spółki, co może w szczególności obejmować pozyskanie partnerów biznesowych w USA, pozyskanie finansowania na rynkach zagranicznych oraz notowanie spółki na jednej z giełd w innym kraju europejskim lub w USA" – czytamy dalej.

Mabion S.A. to polska firma biotechnologiczna, która została utworzona w celu wprowadzenia na rynek leków biotechnologicznych najnowszej generacji opartych na humanizowanych przeciwciałach monoklonalnych. W 2010 roku Mabion wszedł na rynek NewConnect pozyskując 22,8 mln zł, a w kwietniu 2013 r. spółka przeniosła się na parkiet główny warszawskiej giełdy.

(ISBnews)