"Przedmiotem umowy jest drążenie wyrobisk przygotowawczych ściany 10b-S w pokładzie 510 na poziomie 900 m. Termin realizacji kontraktu wynosi 22 miesiące od przekazania frontu robót. Wartość przedmiotu umowy wynosi 34 641 207,71 zł brutto (tj. 28 163 583,50 zł netto)" - czytamy w komunikacie.

Pod koniec listopada Bumech podał, że oferta konsorcjum została uznana za najkorzystniejszą w przetargu przeprowadzonym przez KHW.

Bumech jest przedsiębiorstwem z branży maszynowej świadczącym usługi dla górnictwa. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2009 r.

(ISBnews)