"Wypłata zaliczki dywidendowej jest możliwa dzięki zamknięciu w zeszłym tygodniu transakcji sprzedaży Q22. Oprócz wzrostu wartości naszych akcji, chcemy zapewniać naszym akcjonariuszom regularne zwroty w postaci dywidend. Warto jednak podkreślić, że dzielenie się zyskiem będzie szło w parze z rozwojem spółki, kupowaniem gruntów i zwiększaniem skali działalności – powiedział prezes Echo Investment Nicklas Lindberg, cytowany w komunikacie.

W 2016 roku Echo Investment po raz pierwszy w swojej historii podzieliło się zyskami z akcjonariuszami. Na każdą akcję wypłaciło w całym roku 5,27 zł. Średnia cena akcji Echo Investment od początku roku wynosiła 5,77 zł.

Echo Investment jest notowane na GPW od 1996 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 586 mln zł w 2015 r. Od 2015 roku Echo jest częścią grupy kapitałowej Griffin Real Estate - Oaktree - PIMCO.

(ISBnews)