"Sprzedane zostały wszystkie obligacje serii PP6-III. Wartość emisji wyniosła 40 mln zł, a oprocentowanie tych obligacji będzie równe stawce WIBOR 6M powiększonej o marżę w wysokości 5 punktów procentowych w skali roku" - czytamy w komunikacie.

W ramach oferty publicznej uplasowanych zostało 40 000 obligacji na okaziciela serii PP6-III, o wartości nominalnej 1 000 zł każda oraz łącznej wartości nominalnej 40 000 000 zł. Zapisy były przyjmowane od kwoty 25 000 zł. Obligacje będą podlegać wykupowi w grudniu 2023 r, podano także.

Getin Noble Bank zapowiedział, że będzie ubiegał się o wprowadzenie ich do Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez GPW i BondSpot w ramach Catalyst.

"Po raz kolejny osiągnęliśmy sukces w oferowaniu obligacji Getin Noble Bank S.A. Wszystkie spośród 40 000 oferowanych obligacji serii PP6-III znalazły chętnych. Sukces emisji jest tym większy, że oferta została przeprowadzona w okresie przedświątecznym. Planujemy w dalszym ciągu wykorzystywać zainteresowanie obligacjami Getin Noble Bank i wkrótce zaoferować kolejne papiery dłużne banku o podobnych parametrach" - powiedział dyrektor emisji instrumentów finansowych w Noble Securities Wojciech Gąsowski, cytowany w komunikacie.

Seria PP6-III została wyemitowana w ramach publicznego programu emisji obligacji podporządkowanych, ustanowionego na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w październiku 2016 roku. Program ten umożliwia przeprowadzenie emisji obligacji do łącznej kwoty 750 mln zł, dla których Noble Securities pełni funkcję wyłącznego organizatora.

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).

(ISBnews)