"Emisja wszystkich obligacji została przeprowadzona w drodze oferty prywatnej, a spółki zależne nie planują wprowadzenia obligacji do alternatywnego systemu obrotu" - czytamy w komunikacie.

Każda ze spółek przeprowadziła emisję serii A o wartości nominalnej 41 090 tys. zł, przydzielając 4 109 sztuk obligacji imiennych, podano także.

"Wartości nominalnej jednej obligacji wyniosła 10 tys. zł, okres zapadalności 5 lat, a okres odsetkowy wynosi 3 miesiące" - czytamy w komunikacie.

Oprocentowanie obligacji jest stałe i nie są one zabezpieczone, podano także.

Murapol jest ogólnopolskim holdingiem inwestycyjnym działającym w obszarze budownictwa mieszkaniowego. W 2015 roku Murapol sprzedał 2 400 mieszkań.

(ISBnews)