Emisja odbyła się w ramach umowy programu emisji obligacji z dnia 30 lipca 2014 roku, zawartej przez JSW z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim, Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń, Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń na Życie oraz Towarzystwem Finansowym Silesia, podano w informacji.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

(ISBnews)