Na początku grudnia Polnord informował, że podjął uchwałę w sprawie emisji nie więcej niż 20 tys. obligacji serii NS6 o łącznej wartości nominalnej 20 mln zł. Celem emisji było pozyskanie środków finansowych na realizację inwestycji deweloperskich oraz częściowe refinansowanie dotychczasowego zadłużenia.

Polnord S.A. to firma typu holdingowego. Prace operacyjne wykonywane są w spółkach celowych, powoływanych do realizacji poszczególnych inwestycji. Polnord realizuje projekty budowlane w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Olsztynie, Szczecinie i Wrocławiu. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)