"Przedmiotem oferty obligacji serii D było 600 000 obligacji. Wartość emisji, rozumiana jako iloczyn liczby obligacji objętych ofertą i ich ceny nominalnej wyniosła 60 000 000 zł. Cena nominalna i cena emisyjna jednej obligacji wynosiła 100 zł" - czytamy w komunikacie.

W okresie subskrypcji zapisy złożyło 18 inwestorów, którym przydzielono obligacje. Rozliczenie emisji obligacji jest planowane 2 stycznia 2017 r.

Jednocześnie Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) zarejestrował do 600 tys. obligacji serii D spółki.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

(ISBnews)