Umowa pomiędzy spółkami została podpisana 10 sierpnia 2016 r., której przekazanie do wiadomości publicznej zostało opóźnione przez zarząd spółki, wyjaśnia Enter Air w komunikacie.

"Umowa została zawarta na czas określony do dnia 30 kwietnia 2018 r. i reguluje zasady świadczenia przez Enter Air sp. z o.o. usług lotniczego przewozu osób i bagażu w przedmiotowym okresie. Zawarcie umowy zostało zakwalifikowane jako informacja poufna ze względu na dużą wartość kontraktu oraz jego znaczenie dla podstawowej działalności Enter Air" - czytamy dalej.

Wartość szacunkowa umowy wynosi ok. 58 600 000 USD, co stanowi równowartość 247 708 060 zł według kursu średniego NBP z dnia 3 stycznia 2016 r. wynoszącego 4,2271, podano także.

Spółka wyjaśnia, iż łączna wartość świadczeń wynikających z umowy nie jest możliwa do ustalenia w sposób ścisły, w związku z czym podane wyżej wartości mają charakter szacunkowy, a ostateczna wartość umowy może różnić się od podanych wyżej szacunków.

"Rozliczenia z tytułu przedmiotowej umowy będą realizowane na bieżąco i zgodnie z harmonogramem poszczególnych lotów charterowych" - czytamy także.

Enter Air jest największą czarterową linią lotniczą działającą w Polsce i jednocześnie największym prywatnym przewoźnikiem lotniczym w naszym kraju. Grupa realizuje połączenia dla czołowych polskich i zagranicznych biur podróży latając w ponad 30 krajach. Spółka jest notowana na GPW od grudnia 2015 r., w 2015 r. miała 757 mln zł przychodów.

(ISBnews)