"Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy spółki o kwotę nie wyższą niż 270 000 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nie więcej niż 2 700 000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,1 zł każda. Ceny emisyjne akcji serii F zostaną określone przez zarząd spółki, przy czym nie mogą być one niższe niż cena konwersji instrumentów dłużnych [...] określona w dokumentacji emisyjnej takich instrumentów dłużnych, jednak nie mniej niż 250 zł. 4. Podwyższenie kapitału zakładowego prowadzone jest z wyłączeniem prawa poboru" - czytamy w projekcie.

W grudniu CCC podało, że rozważa emisję obligacji zamiennych na akcje o łącznej szacunkowej wartości nominalnej 150 mln euro w celu pozyskaniu dodatkowego długoterminowego kapitału dla spółki na rynkach międzynarodowych, z przeznaczeniem na realizację celów statutowych, w tym finansowanie dalszego rozwoju grupy kapitałowej spółki w kraju i za granicą, podało CCC. Emisja ma posłużyć także sfinansowaniu buy-backu planowanego w wysokości do 300 mln zł. Jednocześnie zarząd zamierza wystąpić do NWZ spółki, które zwołano na 10 stycznia 2017 r., o zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 300 000 zł w drodze emisji nie więcej niż 3 mln akcji zwykłych na okaziciela serii F przeznaczonych do wydawania posiadaczom obligacji w wykonaniu prawa zamiany.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku.

(ISBnews)