"Według wyliczeń dokonanych przez Drugi Urząd Skarbowy w Warszawie wysokość odsetek od należności głównych, wynosi: 6 901 219,00 zł. - uprzednio wynosiła 23 139 309 (według kwot podanych przez spółkę w spisie wierzytelności) - co stanowi zmniejszenie wysokości odsetek o 16 238 090 zł" - czytamy w komunikacie.

Action podał, że przedmiotowy wykaz obejmuje zaległości spółki powstałe na podstawie decyzji dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Olsztynie z dnia 07.06.2016 r. utrzymanej w mocy decyzją dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 24 października 2016 r. , należności powstałe na podstawie decyzji dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie z dnia 29 czerwca 2016 r.

"Jednocześnie emitent informuje, iż trwają postępowania odwoławcze od wyżej wymienionych decyzji Urzędów Kontroli Skarbowych" - podsumowano w komunikacie.

Na początku sierpnia ub.r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział X Gospodarczy do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydał postanowienie o otwarciu wobec Action postępowania sanacyjnego.

Grupa kapitałowa Action skupia firmy działające w obszarze handlu i produkcji urządzeń IT, RTV/AGD, sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r. W 2015 r. miała 5 312 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)