"Kierownictwo Serinus Energy INC. informuje, że w Kanadzie za pomocą systemu SEDAR przekazywana jest informacja o złożeniu wstępnego skróconego prospektu emisyjnego z dnia 9 stycznia 2017 r., złożonego w tym samym dniu, w prowincjach Kanady z wyłączeniem Quebeku w związku z wprowadzaną na rynek ofertą akcji zwykłych w kapitale spółki dającą łączne wpływy brutto w wysokości 25,2 mln CAD" - czytamy w komunikacie.

Ofertę prowadzić będzie GMP FirstEnergy działający na zasadach agencyjnych.

"Wpływy netto z oferty zostaną wykorzystane przez spółkę do finansowania rozbudowy Stacji Gazowej Moftinu oraz prac przygotowawczych do programu wierceń w 2018 r. na terenie koncesji Satu Mare w Rumunii, usprawnienia produkcji na terenie bloku Sabria w Tunezji oraz ogólnych potrzeb spółki" - czytamy dalej.

W ramach oferty główny akcjonariusz Serinusa, Kulczyk Investments (KI) zamierza nabyć - bezpośrednio lub pośrednio poprzez swoje podmioty stowarzyszone - akcje o wartości 12 790 574 USD w celu utrzymania swojego udziału na poziomie 50,76%, podano także.

KI posiada obecnie 39 909 606 akcji zwykłych stanowiących ok. 50,76% wyemitowanych akcji zwykłych Serinusa.

Oferta nie zostanie przeprowadzona w przypadku nieosiągnięcia progu łącznej oferty, podano także.

Serinus to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów na w Brunei, Tunezji i Rumunii, profil ryzyka obejmujący działalność poszukiwawczą w Brunei i Rumunii oraz działalność wydobywczą w Tunezji.

(ISBnews)