"Spółka informuje, że w dniu dzisiejszym spółka otrzymała z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pisemną informację, że wniosek złożony przez spółkę w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 działanie 1.1/ poddziałanie 1.1.2 'Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej' projekt pt. 'Weryfikacja w oparciu o linię pilotażową nowej technologii ZGH Bolesław do elektrowydzielania cynku wysokiej czystości celem zwiększenia udziału surowców wtórnych w procesie produkcji cynku elektrolitycznego do poziomu stanowiącego przełom w branży' został przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wybrany do dofinansowania" - czytamy w komunikacie.

Przewidziane do wydatkowania nakłady inwestycyjne na inwestycję "Nowa hala wanien", w ramach której projekt jest realizowany, wyniosą ok. 240 mln zł, przypomniano.

Pod koniec października ub.r. Stalprodukt podał, że ZGH "Bolesław" uzyskały nową koncesję na eksploatację złoża "Klucze I" w kopalni "Olkusz-Pomorzany", co pozwoli na utrzymanie wydobycia w tej kopalni do 2020 r. i odsunięcie w czasie kosztów jej likwidacji, szacowanych na ok. 142 mln zł. Ponadto ZGH "Bolesław" zdecydowały o rozpoczęciu inwestycji pn. "Nowa hala wanien", wartej ok. 240 mln zł.

Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r.

(ISBnews)