"Przedmiotem przymusowego wykupu jest 2 549 980 akcji, stanowiących około 9,96% kapitału zakładowego spółki i uprawiających do wykonywania 2 549 980 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, reprezentujących około 9,96 % ogólnej liczby głosów w spółce. […]Cena wykupu wynosi 5,31 zł za jedną akcję" - czytamy w komunikacie.

Boryszew S.A. wraz z podmiotami zależnymi posiadają pośrednio i bezpośrednio 23 046 290 akcji spółki, stanowiących 90,04% kapitału zakładowego i uprawiających do wykonywania tyluż głosów na walnym zgromadzeniu, reprezentujących 90,04% ogólnej liczby głosów w spółce.

Dzień rozpoczęcia przymusowego wykupu (squeeze-out) ustalono na 12 stycznia 2017 r., a dzień wykupu - na 17 stycznia 2017 r.

Hutmen jest producentem wyrobów z metali nieżelaznych.

Grupa Boryszew to jedna z największych grup przemysłowych w Polsce z zakładami produkcyjnymi zlokalizowanych w 14 krajach na 4 kontynentach i zatrudniająca ponad 9 000 pracowników. Grupa specjalizuje się w produkcji komponentów do produkcji samochodów oraz przetwórstwie metali nieżelaznych.

(ISBnews)