"EBITDA Grupy (zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe): 882 mln zł 
w tym: 
- EBITDA segmentu Wydobycie: 55 mln zł 
- EBITDA segmentu Wytwarzanie: 101 mln zł
- EBITDA segmentu Dystrybucja: 685 mln zł
- EBITDA segmentu Sprzedaż: 93 mln zł
EBIT (zysk operacyjny): 282 mln zł 
Zysk netto: 102 mln zł" - czytamy w komunikacie. 

Jednocześnie spółka podała, że w całym 2016 r. szacuje, iż jej przychody wyniosły 17 646 mln zł, a zysk netto 378 mln zł.   

"EBITDA Grupy (zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe): 3 340 mln zł 
w tym: 
- EBITDA segmentu Wydobycie: (82) mln zł, 
- EBITDA segmentu Wytwarzanie: 548 mln zł,
- EBITDA segmentu Dystrybucja: 2 395 mln zł,
- EBITDA segmentu Sprzedaż: 490 mln zł,
EBIT (zysk operacyjny): 805 mln zł, 
Zysk netto: 378 mln zł"  - czytamy w komunikacie. 

Spółka zastrzegła, że prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Publikacja raportu za 2016 r. nastąpi 15 marca 2017 r.

Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Jest notowana na GPW od 2010 r. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)