Zysk netto AmRest Holdings wzrósł r: r do 190,56 mln zł w 2016 r.Warszawa, 17.03.2017 (ISBnews) - AmRest Holdings odnotował 190,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 160,04 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 268,17 mln zł wobec 195,74 mln zł zysku rok wcześniej.

"W minionym roku Grupa AmRest po raz kolejny osiągnęła rekordowe wyniki. Zysk operacyjny (EBIT) całej Grupy wzrósł o 37% (vs 2015) do poziomu 268 mln zł. Przełożyło się to na wzrost marży EBIT o 0,5 pkt proc. do 6,4% w 2016 roku. Wyraźna poprawa zyskowności wynikała przede wszystkim z dynamicznie rosnącej sprzedaży Grupy i związanych z tym korzyści skali osiąganych w poszczególnych kategoriach kosztowych. W minionym roku Grupa nadal korzystała ze sprzyjających trendów na rynkach surowców, co w połączeniu z efektywnym zarządzaniem łańcuchem dostaw przełożyło się na wyższą niż przed rokiem marżę brutto (wzrost o 1 pkt proc. do 71,9%)" - czytamy w raporcie.

Zysk na poziomie EBITDA wzrósł o 27% w porównaniu z rokiem ubiegłym do rekordowych 556 mln zł. Marża zysku EBITDA wzrosła o 0,1 pkt proc. do 13,2%. Wyłączając wpływ konsolidacji wyników sieci Starbucks Niemcy, zysk EBITDA Grupy AmRest wzrósł w 2016 roku o 24%, a marża EBITDA osiągnęła 14% (+0,9 pkt proc. r/r), podano także.

"Cieszymy się, że po raz kolejny udało nam się zrealizować ambitną obietnicę 20%+ wzrostu zysku EBITDA oraz przyspieszyć tempo wzrostu przychodów. Osiągnięcie to jest spójne z naszą wizją 'AmRest 2.0', zaprezentowaną inwestorom dwa lata temu" - czytamy w liście zarządu do akcjonariuszy.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4 207,37 mln zł w 2016 r. wobec 3 338,74 mln zł rok wcześniej.

"Silna dynamika sprzedaży wynikała przede wszystkim z: utrzymujących się dodatnich trendów sprzedaży porównywalnej (LFL) na głównych rynkach Europy Środkowo-Wschodniej i Hiszpanii. W wybranych markach odnotowano dwucyfrowy wzrost LFL, znacznego przyspieszenia tempa nowych otwarć. W 2016 roku AmRest otworzył 146 nowych restauracji (vs 99 rok wcześniej), stabilnie rosnących przychodów na rynku rosyjskim (dodatnie trendy LFL w sieci KFC oraz wpływ nowych otwarć), wzrostu przychodów wynikających z konsolidacji przejętych kawiarni sieci Starbucks (Starbucks Rumunia i Bułgaria w połowie 2015 roku oraz Starbucks Niemcy w połowie 2016 roku)" - czytamy w raporcie rocznym.

"Dynamiczny rozwój obserwowany na każdym z rynków działalności jest także oznaką dobrze zdywersyfikowanego biznesu. Szczególnie cieszy nas udane wprowadzenie nowego formatu „fast casual" – marki Pizza Hut Express. W połączeniu z naszym zobowiązaniem do wzrostu segmentu Pizza Hut Delivery przełożyło się to na podpisanie z Yum! umowy masterfranczyzy na rozwój i zarządzanie tymi dwoma formatami w Europie Środkowo-Wschodniej. Wspomniane porozumienie jest ważnym krokiem milowym dla AmRest. Niewykluczone jest również rozszerzenie zakresu obecnej umowy na inne kraje europejskie, chociażby poprzez niedawną akwizycję Pizza Hut Delivery we Francji" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2016 r. wyniósł 45,8 mln zł wobec 0,65 mln zł zysku rok wcześniej.

Na koniec 2016 roku wskaźniki płynności Grupy AmRest odzwierciedlały solidną strukturę bilansu. Wskaźnik zadłużenia długoterminowego Grupy AmRest spadł do 0,88 na koniec 2016 roku wobec 1,07 rok wcześniej. Dług netto kalkulowany na potrzeby warunków umownych na koniec 2016 roku wyniósł 980 mln zł, dając wskaźnik pokrycia długu netto zyskiem EBITDA w wysokości 1,81, podała spółka w raporcie.

AmRest Holdings SE jest największą niezależną firmą prowadzącą sieci restauracji w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka rozwija również działalność w Europie Zachodniej, Rosji, Chinach oraz Stanach Zjednoczonych. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r.

(ISBnews)