PGNiG przeznaczy 680 mln zł na innowacje w latach 2017-2022Warszawa, 17.03.2017 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) przeznaczy 680 mln zł na badania i rozwój oraz innowacje w latach 2017-2022, podała spółka.

"To znaczy, że średniorocznie ponad 100 mln zł inwestowane będzie w innowacyjne projekty, współpracę ze startupami oraz programy badawczo-rozwojowe, które mogą pozytywnie wpłynąć na rozwój sektora energetycznego w Polsce" - czytamy w komunikacie.

Do sfinansowania inwestycji PGNiG w te obszary mają zostać m.in. wykorzystane dostępne środki UE.

"Dzięki zwiększeniu inwestycji w innowacje będziemy efektywniej wspierać nasze otoczenie biznesowe. W najbliższych latach chcemy mieć większy wpływ na rozwój sektora gazowego w Polsce. Mamy ambitne plany, aby stać się liderem rozwoju innowacyjności w tym sektorze. Ciągle poszukujemy i jesteśmy otwarci na nowe inicjatywy" - powiedział wiceprezes ds. rozwoju Łukasz Kroplewski, cytowany w komunikacie.

Oprócz zwiększenia nakładów przeznaczonych na badania i rozwój oraz planów wdrażania innowacyjnych rozwiązań, strategia PGNiG przewiduje zintensyfikowanie współpracy z ośrodkami badawczymi i kadrą naukową.

"Do najważniejszych projektów, które PGNiG będzie realizowało w najbliższym czasie w obszarze B+R+I należą 'Geo-Metan' oraz program INGA. Pierwszy projekt ma na celu rozwój technologii pozwalających na wydobycie metanu z pokładów węgla. Natomiast drugi, tworzony wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz spółką Gaz-System, będzie polegał na wsparciu badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze gazownictwa" - czytamy dalej.

PGNiG bierze także udział w programach sprzyjających rozwojowi innowacyjnych firm. Współtworzy program akceleracji MIT Enterprise Forum, który ma przyspieszyć komercjalizację pomysłów technologicznych wybranych startupów oraz organizuje Warsztaty Innowacyjnych Pomysłów dla młodych firm z branży oraz tworzy własny inkubator Innvento dla startupów.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.

(ISBnews)