Warszawa, 17.03.2017 (ISBnews) - Sfinks Polska dokonał szacunku wartości znaku towarowego Chłopskiego Jadło i w efekcie podjął decyzję o odwróceniu w całości odpisu z tytułu utraty jego wartości tj. w wysokości 8,726 mln zł, podała spółka.

"Emitent przeanalizował wyniki restauracji działających pod marką Chłopskie Jadło oraz wyniki badań rynkowych pod kątem oceny potencjału tej marki. Bazując na obserwowanym wzroście sprzedaży w restauracjach porównywalnych oraz trendach rynkowych wykazujących zwiększenie zainteresowania kuchnią polską zarząd nie widzi uzasadnienia do dalszego utrzymywania odpisu z tytułu utraty wartości znaku towarowego Chłopskie Jadło" – czytamy w komunikacie.

Na podjęcie decyzji o odwróceniu w całości odpisu dodatkowo wpłynął raport z wyceny znaku towarowego Chłopskiego Jadło na dzień 31 grudnia 2016 r. sporządzony przez niezależny podmiot na bazie projekcji opracowanej przez spółkę, podano również.

"Zgodnie z raportem wartość znaku towarowego Chłopskie Jadło wynosi 21.839 tys. zł. Wycena została przeprowadzona metodą opłat licencyjnych (metodą porównawczą) oraz metodą dochodową (Brand-driven Earnings)" – czytamy dalej.

Sfinks Polska to największa firma restauracyjna z sektora casual dining w kraju i jedna z największych w Europie. Spółka zarządza sieciami Sphinx, WOOK i Chłopskie Jadło, w ramach których w Polsce działa 113 restauracji. Sfinks Polska jest notowany na GPW od 2006 r.

(ISBnews)