Warszawa, 17.03.2017 (ISBnews) - 4Fun Media odnotowało 1,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 2,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 1,53 mln zł wobec 3,25 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 38,16 mln zł w 2016 r. wobec 24,79 mln zł rok wcześniej.

"Oceniając perspektywy rozwoju grupy kapitałowej 4fun Media w 2017 roku jestem przekonany, iż w oparciu o obecnie posiadane aktywa oraz stabilną sytuację finansową grupy, możemy z optymizmem patrzeć w przyszłość. W bieżącym roku realne jest utrzymanie mocnej pozycji na rynku kanałów muzycznych, a pozostałe segmenty działalności powinny zanotować dalsze, znaczące wzrosty. Poprawie powinna ulec efektywność prowadzonej działalności przez grupę, co powinno przełożyć się na stopniowy wzrost wskaźników rentowności, napisał prezes Rafał Baran w liście do akcjonariuszy.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2016 r. wyniósł 1,82 mln zł wobec 3,04 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa 4fun Media prowadzi działalność na rynku mediów telewizyjnych i cyfrowych. o grupy należą kanały muzyczne 4Fun.tv, TV.DISCO i mjuzik.tv oraz spółka Program, która zajmuje się kompleksowym wsparciem sprzedaży i dystrybucji kanałów telewizyjnych na rynku polskim. 4fun Media dysponuje własną, interaktywną platformą telewizyjną, która umożliwia emisję kontentu wideo w różnych formatach (telewizja, telefonia komórkowa, platformy IPTV, internet, VoD) oraz tworzenie innowacyjnych produktów i rozwiązań technologicznych, przystosowanych do cyfrowych kanałów dystrybucji. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)