Zysk netto Pepees wzrósł r: r do 17,6 mln zł w 2016 r.Warszawa, 20.03.2017 (ISBnews) - Pepees odnotował 17,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 5,29 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 23,58 mln zł wobec 8,61 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 185,68 mln zł w 2016 r. wobec 141,55 mln zł rok wcześniej.

"W roku 2016 przychody ze sprzedaży wyrobów wzrosły o 33,84%, natomiast wzrost wolumenu wynosił 18,24 %. Zróżnicowanie wzrostu wynika ze wzrostu cen sprzedaży skrobi w roku 2016. [...] W roku 2016 wartość sprzedaży eksportowej i wewnątrzwspólnotowej wyniosła 64.350 tys. zł, wykazując w relacji do ubiegłego roku wzrost o 88%. Główne rynki zbytu występują w krajach Azji oraz Europy Wschodniej, tj.: Rosji, Łotwie i Litwie. W 2016 roku najwięcej wyrobów sprzedawano do Korei Południowej" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2016 r. wyniósł 15,92 mln zł wobec 5,92 mln zł zysku rok wcześniej.

Pepees to notowany na GPW wiodący polski producent wysokojakościowych naturalnych produktów skrobiowych.

(ISBnews)