Akcjonariusze ING BSK zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2016 r.Warszawa, 21.04.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze ING Banku Śląskiego zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 1,21 mld zł na kapitał rezerwowy (1,15 mld zł) i fundusz ryzyka ogólnego (55 mln zł), wynika z uchwał zwyczajnego walnego zgromadzenia.

W 2016 r. ING BSK miał 1 253 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1 127 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2016 r. wyniósł 1 208,7 mln zł wobec 1 140 mln zł zysku rok wcześniej.

ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 2004 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING.

(ISBnews)