PCM podał, że z zysku osiągniętego w roku obrotowym 2016 w wysokości 28 119 075,56 kwota w wysokości 28 104 862,40 zł zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki, co oznacza, że na jedną akcję przypadnie 2,36 zł, zaś kwota w wysokości 14 213,16 zł zostanie przekazana na kapitał zapasowy spółki.

"Jednocześnie zarząd emitenta zaproponował ustalenie dnia dywidendy na dzień 6 lipca 2017 r., a terminu wypłaty dywidendy na dzień 21 lipca 2017 r." - czytamy w komunikacie. 

Grupa Masterlease jest niezależnym podmiotem świadczącym w Polsce usługi leasingowe i usługi zarządzania flotą, tj. car fleet management. Jednostką dominująca grupy jest notowana na GPW od 2014 r. Prime Car Management (PCM).

(ISBnews)