Zysk operacyjny wyniósł 7,33 mln zł wobec 2,74 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 53,25 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 23,21 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2017 r. wyniósł 3,02 mln zł wobec 0,39 mln zł zysku rok wcześniej.

Vantage Development S.A. to firma deweloperska, realizująca projekty w segmencie mieszkaniowym i biurowym. Spółka jest notowana na GPW od marca 2012 r. W 2016 r. sprzedała 812 lokali.

(ISBnews)