Akcjonariusze Trans Polonia zdecydują 20 VI o niewypłacaniu dywidendy za 2016 r.Warszawa, 23.05.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Trans Polonia zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 20 czerwca o przeznaczeniu zysku netto za 2016 r., w wysokości 1,64 mln zł, w całości na kapitał zapasowy, podano w projektach uchwał na ZWZ.

Trans Polonia odnotowała 8,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 0,46 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2016 r. wyniósł 1,64 mln zł wobec 1,12 mln zł zysku rok wcześniej.

Trans Polonia to operator transportowo-logistyczny oferujący przewozy cysternowe płynnych surowców chemicznych i spożywczych oraz mas bitumicznych. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)