Akcjonariusze JW Construction zdecydują 26 VI o niewypłacaniu dywidendy za ub.r.Warszawa, 30.05.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze JW Construction zdecydują o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2016 r. i przeznaczeniu 3,91 mln zł na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał na walne spółki, zaplanowane na 26 czerwca.

"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za 2016 rok, opinią i raportem biegłego rewidenta oraz po rozpatrzeniu wniosku zarządu spółki w sprawie podziału zysku za rok 2016 postanawia z zysku netto za rok obrotowy 2016 w kwocie 9 590 934,16 zł pokryć straty z lat ubiegłych w kwocie 5 679 509,99 zł, kwotę 3 911 424,17 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w komunikacie.

J.W. Construction Holding to polski deweloper mieszkaniowy, notowany od 2007 r. na warszawskiej giełdzie. Oprócz realizowania projektów deweloperskich, firma zajmuje się także działalnością budowlaną jako generalny wykonawca większości inwestycji. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

(ISBnews)