Akcjonariusze Grupy Kęty zdecydowali o 30,03 zł dywidendy na akcjęWarszawa, 31.05.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Grupy Kęty zdecydowali o przeznaczeniu 284,7 mln zł z zysku za 2016 r. i kapitału zapasowego na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 30,03 zł na akcję, podała spółka.

"Zwyczajne walne zgromadzenie Grupy Kęty S.A. w dniu 31 maja 2017 roku podjęło uchwałę nr 3/17 w sprawie wypłaty dywidendy w wysokości 30,03 zł brutto na jedną akcję" = czytamy w komunikacie.

Na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznaczono cały zysk netto za 2016 r. w kwocie 176 333 398,14 zł, powiększony o kwotę kapitału zapasowego w tej jego części, która została utworzona z zysków lat ubiegłych w wysokości w kwocie 108 366 001,86 zł, co daje łączną kwotę 284 699 400.

"Jako dzień dywidendy określa się dzień 24 sierpnia 2017 r., natomiast termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 7 września 2017 roku (kwota 75 919 840,00 zł ) i 23 listopada 2017 roku (kwota 208 779 560,00 zł" – czytamy dalej.

Na początku maja akcjonariusz Grupy Kęty - Nationale-WNederlanden OFE, reprezentowany przez PTE Nationale-Nederlanden - zgłosił projekt uchwały dotyczącej podziału zysku spółki za rok 2016 oraz określenia kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, zwiększając pierwotnie proponowaną kwotę do 284,7 mln zł z 223 mln zł.

Grupa Kęty S.A. jest spółką dominującą grupy kapitałowej, która działa w pięciu obszarach biznesowych: produkcji profili aluminiowych, projektowania i produkcji systemów architektonicznych oraz zewnętrznych rolet aluminiowych, produkcji opakowań giętkich, usług budowlano-montażowych w zakresie fasad aluminiowych oraz produkcji akcesoriów do montażu okien i drzwi. W 2016 r. miała 2,29 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)