Zysk operacyjny wyniósł 32,47 mln zł wobec 30,76 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 333,91 mln zł w III kw. 2015 r. wobec 263,89 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 54,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 42,09 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 839,13 mln zł w porównaniu z 728,75 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2015 r. wyniósł 19,03 mln zł wobec 14,74 mln zł zysku rok wcześniej.

Działalność grupy Kofola S.A. koncentruje się na produkcji napojów w pięciu segmentach branżowych: napoje gazowane, napoje niegazowane, wody mineralne, syropy oraz napoje niskoalkoholowe.